Trường Mầm non Thanh Tân tổng số CBGV-NV 22 . 100% CBGV,NV có trình độ chuẩn, trên chuẩn 95,8%

Mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên  luôn gương mẫu về đạo đức, lối sống, về sự tận tâm, trách nhiệm trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ.  Tập thể CBGV-NV luôn tạo mối đoàn kết ,nêu cao tinh thần trách nhiệm và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.